Untitled Document

Beton szállítás

A betont a központi betontelepek, betongyárak létesítése óta

 • közúton és
 • munkahelyen kell a bedolgozás helyére szállítani.

Munkahelyi szállítás helyszíni keveréssel is esedékes lehet.
Fontos, hogy szállítás közben

 • a beton ne osztályozódjék szét;
 • a cementlé ne csorogjon el a betonból;
 • a beton ne száradjon ki;
 • a beton ne nedvesedjen tovább (ne kapjon többlet vizet);
 • a beton ne melegedjék túl;
 • a beton ne fagyjon meg;
 • a betonkeverék konzisztenciája, homogenitása és összetétele változatlan maradjon és
 • a beton kötése ne induljon el és semmiképp ne kössön meg,

Felsorolt szempontok maradéktalan betartása kizárólag olyan szállító eszközök használatával oldható meg amelyek

 • Szállítóteréből, tartályából, cementpép nem folyik el, valamint a szállítás során
 • a betonkeverék megóvható az időjárás hatásaitól.

A betonszállítás állomásai, eszközei és folyamatai (Dr. Nagy Pál nyomán)
Központi betonüzem - anyagkiadó állomás

A betonkeverék szállítása közúton

Billenőszekrényes Agitátoros Keverő(mixer) kocsis

A betonkeverék fogadása

Betonfogadó Konténer Átkeverő (siló)

A betonkeverék munkahelyi mozgatása

vízszintes vízsz. + függőleges függőleges

Szállító szalaggal Csővezetéken Emelőgéppel

Pneumatikus Szivattyús
A beton munkahelyi mozgatása
A munkahelyeken a helyben megkevert vagy közúton érkezett betont

 • a legrövidebb időn belül a bedolgozás helyére kell juttatni, mégpedig úgy, hogy
 • tervezett tulajdonságai ne változzanak meg, alapvető elv például, hogy folyós vagy önthető konzisztenciájú betonkeveréket kerekes szállítóeszközökkel, szállítószalagon nem szabad szállítani, mert szétosztályozódnak az eséstől, rázkódástól ;
 • a keveréket a rövid úton is óvni kell a kiszáradástól és csapadéktól.

Vízszintes betonszállítás a munkahelyen
A nehéz fizikai munkát igénylő hordósaroglyás, fa- acéllemez talicskás, vödrös szállítások - a házilagos "kalákában" végzett munkák egy részét kivéve - szinte teljesen kiszorultak a hazai építési gyakorlatból is.
A ma már csak elvétve használt kétkerekű japáner

 • űrtartalma 200 liter, tömege 115 kg,
 • mivel súlypontja mélyen a kerekek tengelye alatt van
 • jól kiegyensúlyozott és könnyen gördíthető.

Nagyobb, (4-500 m) szállítási távolságok esetén motoros kisdömpereket, régebben billenő teknős csilléket is használtak.
Szállítószalagokkal vízszintes és függőleges mozgatás is végezhető egyszerre, figyelem bevéve, hogy a szalagok megengedhető legnagyobb dőlésszöge,

 • földnedves beton felszállítására 24°, leeresztésére 12°;
 • kissé képlékeny beton felszállítására 20°, leeresztésére 10°, míg
 • képlékeny beton felszállítására 16°, leeresztésére 8° lehet csak a vízszintes síkhoz képest.

Az egyes szalagokat sorba kapcsolva nagyobb távolságok/szintkülönbségek is áthidalhatók.
A szétosztályozódás megelőzésére, a szalag végére terelőlapokat, vagy ormánycsövet kell szerelni.
Függőleges betonszállítás
A beton függőleges mozgatása a munkahelyeken

 • japánerrel (talicskával, vödrökkel) kiszolgált (építési gyors-) felvonóval,
 • (vödör-) emelő keretes ablakdarukkal,
 • (torony-) daruval emelt konténerekkel,
 • ritkábban öntőtornyok használatával lehetséges.

A hatékony, gyors szállításra alkalmas konténerek

 • térfogata a toronydaru nyomatékbírásának megfelel,
 • viszonylag kis súlyú,
 • íves belső kialakítású, könnyen üríthető és
 • ürítése (szektorzárral) szabályozható,

Keskeny, kis zsalunyílású szerkezetek betonozását a zsaluzat és a konténer közé iktatott tölcsérrel, surrantóval végzik.
Csővezetékes betonszállítás
Csővezetékeken keresztül csak szigorú betontechnológiai előírások betartásával készített betonkeveréket lehet szállítani, amely

 • kellően telített, azaz a keverék habarcs része kitölti a kavicsok hézagait és bevonja az adalék szemcsék felületét és
 • (vastagon folyó) folyadékként viselkedik.

Vastagon folyó folyadékként viselkedő betonok WALZ -féle tömörödési jelzőszáma
< 1,25 nél. (Tömörödési jelzőszámnak nevezik a 20x20x40 cm méretű edénybe lazán beöntött beton magassága és a vibrálással való tömörítése utáni magassága hányadosát, amely általában 1,04 - 1,45 közé eshet. Az 1,25 feletti tömörödési jelzőszámú betonokban a talajmechanika törvényei érvényesülnek - a nyomás a szemcséről-szemcsére adódik át - és nehezen vagy egyáltalán nem szivattyúzhatók. )
Szivattyúzható, csövekben szállítható betonok előállításához

 • legalább 270 kg/m3, (minimum 2800 cm2/g fajlagos felületű, hidraulikus pótlékot nem tartalmazó) cement,
 • folyamatos szemmegoszlású, lehetőség szerint gömbölyű szemcséjű adalékanyag kell, amely legalább három frakcióból álljon;
 • a finom homok és a cement együttes mennyisége (a maximális szemnagyság függvényében) előírt értékeknél kisebb ne legyen.
 • a legnagyobb szemnagyság pedig ne legyen nagyobb a szállitócső átmérőjének 1/3-ánál és 48 mm-nél.

A megkevert beton jól összetartó, lágyan plasztikus konzisztenciájú legyen. (szétterülési mértéke 40-44 cm határok közé essen).
A szállítás megkezdése előtt a csővezeték belső felületét cement és víz keverékével, cementkenő filmréteggel tesszük alkalmassá a zavartalan szállításra. (A 80-100 mm belső átmérőjű csővezeték esetén az első 50 méter hosszra 100 kg cementből, 50-100 méterre további 150 kg cement felhasználása szükséges.)
A cement-víz keverék a híg tejfelhez hasonló konzisztenciájú legyen.
Telepített csővezeték összeállításánál

 • könnyen oldható, zárható (ékelt, "bayonett") kapcsolatokat használnak
 • kerülik a szükségtelen irányváltoztatásokat, például
 • magassági és mélységi szállítás esetén függőleges és nem ferde legyen a cső iránya, és
 • az alapgép utáni az első irányváltás 10,00 méternél messzebb van.

A csővezetékek - félórát meghaladó munkaszünet esetére is előírt - tisztításakor

 • a sűrített levegővel való fúvatáskor ügyelni kell arra, hogy
 • a fúvatás irányában a csővezeték végén senki ne tartózkodjék, továbbá
 • Fel fogó kosárral is biztonságosabbá kell tenni a műveletet, mert a vezetékből lövésszerűen távozó beton szétroncsolhatja a zsaluzatot.

A csővezetékes szállítás gépi eszközei az

 • mechanikus- vagy hidraulikus szivattyúk;
 • rotációs szivattyúk és az
 • légnyomásos (pneumatikus), csővezetékes szállító berendezések.

Mechanikus hajtású szivattyúk
A jól ismert (például Kaiser-féle) dugattyús betonszivattyúkban

 • egy motorral forgatott lendkerék hajtotta dugattyú szelepet vezérel;
 • szíváskor a szelep az etetőgarat felől nyit a cső irányába pedig zár, ezért a hátramozgó dugattyú helyére beton kerül,
 • nyomó löket közben pedig a garat felől zárt, a cső irányába nyit a szelep, így az előremozgó dugattyú a csőbe nyomja a betonkeveréket,

A szakaszos üzemű Kaiser szivattyú

 • teljesítménye 20 m3/óra is lehet,
 • tisztítása sűrített levegővel vagy szivacsbetéttel és vízzel is végezhető, ám ilyenkor
 • kerüljük a környezetszennyezést, vagy az alapok alatti talaj eláztatását

A hidraulikusan (olajnyomással) működtetett szivattyúk

 • folyamatos üzemelésűek és a mechanikus rendszerű gépeknél
 • kisebb rezgéseket keltenek, így
 • kevésbé igénybe vett szerkezeti elemeik könnyebbek, kisebb keresztmetszetűek lehetnek, valamint
 • a környezetet is kevésbé károsítják, terhelik,

Hazánkban igen elterjedt (például az ELBA-ÉPGÉP kooperációban készített) hidraulikus üzemű dugattyús szivattyúk használata, amelyek

 • két dugattyúval és bonyolult vezérléssel működnek,
 • folytonos üzemet biztosítva.

A 80, 100, 125, 150, 180 mm átmérőjű csővezetékeken át történő szállítás

 • teljesítménye 16-100 m3/óra,
 • maximális távolsága (csak vízszintesen) 300 m,
 • legnagyobb szintkülönbsége (csak függőlegesen) 100 m lehet

A stabil, vontatható vagy gépkocsira szerelt berendezéseket több cég is (Schwing, Stetter, ELBA ,ÉPGÉP) gyártotta/gyártja.
A rotációs szivattyú a pneumatikus meghajtás mechanikus elemekkel való kombinációja. (A rotációs nyomóhengerek vákuumtérben forognak. Az etetőgaratban forgó kar a betont a vákuumtéren átvezetett gumicsőbe tereli, ahonnét a rotor két forgóbetétje előrenyomja a betont a szállítócsövön keresztül.)
Pneumatikus, (légnyomással működő) betonszállítás
A berendezés, amelynek

 • teljesítménye 20-40 m3/ óra,
 • légsűrítőből,
 • kiegyenlítő légtartályból és
 • egy 5001-es körte alakú betontartályból, valamint
 • szállító-csővezetékből áll.

Az elérhető legnagyobb vízszintes szállítási távolság 300 m, a függőleges szállítási magasság pedig 50 m.
Üzemzavar esetére pótléktartályt kell beiktatni, amely képes olyan mennyiségű sűrített levegő tárolására, amennyi elegendő a már a betontartályban levő beton kinyomására.
A beton munkahelyi mozgatására ma már gyakran keverésre és/vagy bedolgozásra is
Alkalmas többfunkciós, komplex berendezéseket is használnak
A térszínen elhelyezett stabil vagy mobil betonszivattyúk, pneumatikus berendezések, csővezetékek összekapcsolhatók a beton irányított térbeli elhelyezésére szolgáló elosztógémekkel, amelyek

 • ellensúlyokkal rögzítettek,
 • födémhez horgonyozva telepítettek,
 • (az épület "növekedésével" együtt szerelt) kúszótoronyra ültetettek, vagy
 • daruoszlopra, szállítóeszközökre szereltek lehetnek.

Betonszállító "mixer" gépkocsi és elosztógémes mobil betonszivattyú. (Schwing - Rába)
Közúti betonszállítás
A közúton a szállítás lehetséges

 • Billenőszekrényes (-platós) vagy billenő teknős gépkocsikkal,
 • agitátorokkal, vagy
 • keverő kocsikkal (mixerekkel).

A képlékeny, a kis homoktartalmú betonkeveréket csak agitátorral, vagy mixer kocsival célszerű szállítani.
A nedves betonkeverék hőmérséklete meghatározza a szállítás megengedhető maximális időtartamát, így távolságát is.
A billenőszekrényes szállítás

 • használata tömegbetonoknál, alapozásoknál, különösen földnedves konzisztenciájú betonkeverékek esetében javasolt;
 • a gépkocsik szekrényének kialakítása biztosítsa a könnyű ürítést, legyen íves belső kiképzésű, éles törésektől és sarkos kiképzésektől mentes;
 • műszakilag helyes megoldása, hogy egy igen alacsony (0,30-0,35) kezdeti víz- cement tényezőjű keverékkel indul el a gépkocsi a betonüzemből, majd a helyszínen
 • átkeverő silóba (ami lehet egy mixer kocsi felépítmény) üríti a rakományt, ahol a még szükséges vízmennyiség hozzáadásával a végleges összetételűre keverik át a betont és adagolják a munkahelyi szállítóeszközbe;
 • a napszárító hatásától, a hideg és az eső ellen ponyva-, vagy fóliatakarással védhetjük meg a betont, így a szállítási fegyelem betartásával olcsó betonellátást tudunk szervezni.

A billenőszekrényes gépkocsikon műszakilag megfelelő módon szállíthatók a földnedves betonok, mert

 • a szállítás közbeni szegregálódás (szétosztályozódás) veszélye csekély, amely
 • ugyanakkor a rakodás és az ürítés során fennáll, ezért
 • ezeket a műveleteket fokozott gondossággal kell végezni, illetve helyszíni átkeverést kell alkalmazni.

A plasztikus betonok rázkódtatásra jelentősen szétosztályozódhatnak. (alulra kerülnek a nehezebb kavicsszemek, és felül marad a könnyebb cementpép). Ez a hatás a kis cementtartalmú betonoknál még erőteljesebben jelentkezik, ezért az ilyen betonokat csak speciális - "agitátor-mixer" - járműveken lehetséges szállitani.
Agitátor jellegű betonszállító kocsik
Az agitátor betonszállító kocsi tulajdonképpen egy tehergépkocsira szerelt billenő konténer, mely a betongyárban készre kevert betont a szállítás ideje alatt agitálja - alacsony fordulatszámmal kavarja -, hogy a szétosztályozódás a szállítás, rázkódtatás hatására be ne következzék. A konténer

 • álló teknő, (amelyben vízszintes tengelyen levő keverőlapátok alternáló, vagy körmozgást végezve agitálják a betont), vagy
 • fix, illetve billenthető, forgó dob lehet.

Keverő (mixer), betonszállító járművek
A korszerű közúti betonszállítás eszközei a mixerek önjáró vagy nyerges vontatóra szerelt,

 • 4, 5, 6, 8, 10, m3 anyag szállítására alkalmas keverő berendezések;
 • mechanikus vagy hidraulikus hajtással forgatott edényeztük körte alakú keverődob, amelynek belső palástjára
 • 2 db folytonos spirál alakú (keverő-) lemezeket szereltek, így
 • a szabadon ejtő betonkeverők elvén működnek, (a mixer tehát nem más, mint egy speciális szabadon ejtő betonkeverő gép);
 • a keverődob hossztengelye 15°-ot zár be a vízszintessel
 • agitáló és keverő- és ürítő forgást is végezhet; (az agitáló forgás 2-4 forgás/perc, a keverőforgás 4 -14 forgás/perc);
 • a dobot a keverési iránnyal ellenkező irányba forgatva a spirál mentén a beton körte végén levő töltő-ürítőnyíláson elhagyja, az edényeztet;
 • a keverőedényzet és a vezetőfülke között van egy 4-500 literes víztartályt (vízórával) és vegyszeradagoló is, így a végleges víztartalmú (V/C tényezőjű) keverék a mixerben állítható elő

Kívánalom, hogy az összes dobfordulat száma ne legyen több 320-nál több (túlkeverés,
Szétkeverés!), ami szállítási távolságot szintén korlátozó tényező.
A munkahelyre megérkezett betont keverősebességgel (14 ford./perc) 70 fordulattal átkeverik, és csak ezt követően ürítik a kocsit.
A közúton szállított betonkeverék munkahelyi fogadása
A szállító járművek hatékonysága csak a szállított betonkeverék gyors ürítésével, fogadásával használható ki.
A betonkeverék fogadására kiválóan alkalmasak

 • a hidraulikus működtetésű felül nyitott, billenthető betonfogadó tartályok,
 • a vízszintes tengelyű, átkeverővel is felszerelt, hidraulikával süllyeszthető vagy emelhető átkeverő tartályok és
 • a már korábban említett átkeverő silók.

A gyakorlat bevált módszere (például a KNF típusú) - az egymás mellé sorolható vízszintes helyzetű elemekből álló - konténercsaládok bevonása a beton fogadására.
A betonkeverék szállítása közben elkövetett gyakori kivitelezési hibák

 • a betonkeveréket nem a konzisztenciának megfelelő eszközökkel szállítják;
 • csővezetékes szállításra alkalmatlan összetételű, minőségű betont szivattyúznak, szállítanak légnyomással;
 • a csővezeték keresztmetszetét helytelenül választják meg;
 • a csővezeték nyomvonalát nem a szabályoknak megfelelően alakítják ki;
 • a csővezeték belső palástját a betonkeverék szállítása előtt nem kellősítik;
 • a csővezetéket a használat után nem mossák ki;
 • a szállítási idő hosszabb a megengedettnél;
 • a billenőszekrényes szállításnál elmarad a helyszíni átkeverés;
 • mixer kocsis szállításnál szétkeverés áll elő, ha az összes fordulatszám meghaladja a 320-at;
 • a betonfogadó konténer típusát rosszul választják meg